Back to Top
                              Socialni servis

Socialni servis

Primeri pomoči:

  • pomoč pri hišnih in gospodinjskih opravilih na domu,
  • prinašanje pripravljenih obrokov,
  • spremljanje in pomoč pri opravkih izven stanovanja uporabnika (npr. na pošti, v trgovini itd.),
  • varovanje in družabništvo preko noči ali ob praznikih itd. .

Uporabniki (naročniki) socialnega servisa, ki je tržna dejavnost, so lahko

  • starostniki,
  • invalidne osebe ali
  • kronično bolni.

Obseg in trajanje pomoči se določi s pisnim Dogovorom. (Certifikat usposobljenosti št. 32575251-14-2017).

Potrebujete pomoč na domu ? Pokličite na 031-777-685